Revision og regnskab er andet end "bare" tal...

Feature Image 1

Som registreret (godkendt) revisor er alle kundeforhold mere end tal. Der er tale om personer med vidt forskellige forhold og baggrunde, som sammen med virksomhederne har en meget stor betydning for rigtig mange personer, virksomheder m.v.. Det er derfor meget vigtigt at have forståelse for kundens helt unikke forhold og kunne agere som revisor ud fra dette kendskab til kunden.

Kunden i centrum og et højt serviceniveau og forståelse for opgaven.

Feature Image 2

Kundens tilfredshed er vor styrke, hvilket sikres ved en løbende rådgivning og vejledning af kunderne. Herudover er det en selvfølge, at alle tidsfrister overholdes ligesom de indgåede aftaler er holdbare og levedygtige.

Vi giver altid et uforpligtende tilbud og aftaler om opgaven.

Feature Image 3

Når vi har modtaget de ønskede oplysninger, kan der udarbejdes et skriftligt tilbud på honoraret for opgaverne. Herudover udarbejdes et aftalebrev, hvori fremgår de nærmere forhold omkring samarbejdet m.v..